ul. Karlińska 27, 60-438 Poznań

Jak dbać o taśmy przenośnikowe?

Prawidłowa konserwacja komponentów maszyn oraz infrastruktury przemysłowej to klucz do długotrwałej, a zarazem bezawaryjnej eksploatacji. Odpowiednio dbając o taśmy przenośnikowe możemy znacząco wydłużyć ich żywotność, co nie tylko ogranicza koszty wynikające z konieczności naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, ale przede wszystkim umożliwia utrzymanie pożądanego poziomu bezpieczeństwa na terenie placówki.

Jak dbać o taśmy przenośnikowe — czyszczenie, konserwacja i właściwe ustawienie

Pierwszym krokiem do zapewnienia odpowiedniej żywotności taśm przenośnikowych jest właściwie ustawienie i kalibracja poszczególnych elementów aparatury. Słaby naciąg, poluzowane elementy konstrukcyjne czy też nierówna oś mogą skutkować tarciem oraz nierównomiernym naprężeniem powierzchni pasa, a w konsekwencji do uszkodzeń mechanicznych.

Nie bez znaczenia jest również regularne czyszczenie powierzchni pasów transportujących, jak również pozostałych komponentów infrastruktury. Większość linii wyposażonych jest w pewien system automatycznego czyszczenia, zależny od specyfiki aparatury i rodzaju transportowanego materiału. Czyszczenie może odbywać się mechanicznie (np. przy pomocy szczotek), bezdotykowo (urządzenia ssące i nadmuchy), a nawet natryskowo.

W kontekście minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii istotne jest również regularne monitorowanie stanu zużycia poszczególnych komponentów. Szczególną rolę odgrywa tutaj ocena kondycji powierzchni ora bocznych partii pasów, które szczególnie narażone są na eksploatację. Warto również sprawdzać pozostałe części wchodzące w skład linii transportowej — przede wszystkim zębatki oraz rolki odpowiedzialne za wprawianie aparatury w ruch.

Długotrwała eksploatacja — jak dbać o taśmy przenośnikowe?

Systematycznie stosując się do powyższych wskazówek jesteśmy w stanie w dużym stopniu ograniczyć zużycie taśm przenośnikowych w obrębie infrastruktury przemysłowej, a tym samym zredukować ryzyko ewentualnej awarii. Więcej informacji na temat zakupu, użytkowania oraz konserwacji tego typu komponentów znaleźć można w pozostałych artykułach na naszej stronie internetowej.