ul. Karlińska 27, 60-438 Poznań

Jakie normy muszą spełniać łancuchy rolkowe

Elementy te znajdują powszechne zastosowanie w obrębie wielu różnych systemów, maszyn oraz części infrastruktury — łańcuchy rolkowe odpowiedzialne są za przenoszenie napędu w pojazdach, urządzeniach budowlanych i przemysłowych, a także w liniach transportu bliskiego. Pełnią one niezwykle istotną rolę w tego typu układach, nie dziwi więc fakt, że podlegają ściśle określonym standardom — tak w kwestii wymiarów oraz kompatybilności, jak i jakości. Poniżej omawiamy konkretne normy, według których produkowane są elementy z tej kategorii.

Łańcuchy rolkowe — normy i standardy

Łańcuchy tego typu wykonane są z szeregu metalowych płytek — zewnętrznych i wewnętrznych, ułożonych naprzemiennie. Za ich połączenie odpowiada zestaw sworzni oraz tulejek, na których umieszczone są rolki, stanowiące główny element roboczy układu.

Dzięki wprowadzeniu określonych norm w zakresie produkcji tego rodzaju elementów, mamy tutaj do czynienia z daleko posuniętą standaryzacją, zarówno w kwestii wymiarów i typów samych komponentów, jak i zapewnienia kompatybilności maszyn oraz innych układów docelowych już na etapie projektowania. Znacznie ułatwia to zbudowanie efektywnie działającej infrastruktury, w dużej mierze eliminując problem niedopasowania poszczególnych elementów w obrębie napędu.

Jeśli chodzi o konkretne normy, wyróżnia się tutaj dwa standardy tego typu komponentów — amerykański (ANSI B29.1 lub DIN 8188, gdy mówimy o klasyfikacji niemieckiej) oraz brytyjski, zwany również europejskim (BS228 lub DIN 8187). Pierwszy z wymienionych zakłada produkcję elementów o odległości między środkami sworzni od 1/4 do 3 cali, przy zachowaniu wielokrotności 1/8 cala. Standard brytyjski to z kolei podziałka od 1/4 do 4,5 cala, z wielokrotnością 1/16 cala. Różnice w wymiarach obu standardów uniemożliwiają ich zamienne stosowanie w ramach jednego układu.

Normy i standardy produkcji — łańcuchy rolkowe

Odpowiednie dopasowanie norm, zgodnie z którymi wykonane zostały łańcuchy rolkowe, jest kluczowe dla poprawnego działania układu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego rodzaju komponentów, koniecznie sprawdź pozostałe wpisy na naszej stronie internetowej.