ul. Karlińska 27, 60-438 Poznań

Tworzywa termoplastyczne

Tego typu tworzywa sztuczne pod wpływem odpowiedniej temperatury i ciśnienia pozwalają się na łatwe formowanie. Po ostudzeniu ponownie twardnieją dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jakich?

Tworzywa termoplastyczne – właściwości

Dzięki temu, że przy odpowiednich warunkach przybierają wymaganą formę tworzywa termoplastyczne znajdują szerokie zastosowanie. Poprzez tłoczenie lub wtryskiwanie pozwalają kształtować się w niemal dowolny sposób. Z kolei po schłodzeniu twardnieją do tego stopnia, że doskonale opierają się wszelkim uszkodzeniom mechanicznym.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”Tworzywa termoplastyczne”]

Poliuretan (PU, PUR) to polimer powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji. Jest łatwiej topliwy od poliamidu, dzięki czemu szybciej się go przetwarza. Zależnie od rodzaju użytych surowców i środków modyfikujących otrzymuje się poliuretany o różnej twardości – mogę być miękkie, elastyczne lub twarde i sztywne. Uzyskują twardość od 35 do 95 stopni twardości Shore’a. Twardość materiałów polimerowych oznacza się metodą Shore’a zgodnie z normą PN-ISO 868.
Właściwości poliuretanu:
-jest materiałem wytrzymałym na ścieranie, wpływ wody i czynników atmosferycznych;
-cechuje się zdolnością idealnego tłumienia drgań,
-wykazuje odporność na różne chemikalia, takie jak benzyna, kwas siarkowy, tłuszcze, rozpuszczalniki organiczne, itp.;
-w obecności tlenu i ozonu nie starzeje się ,
– na poliuretan nie wpływa promieniowanie świetlne (także UV), dzięki czemu wydłuża się żywotność wykorzystania wyrobów.
-posiada szeroki zakres odporności na wahania temperatury od -30° C do 80° C ,
-jest najczęściej stosowany jako powłoka zabezpieczająca stalowe elementy przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Kształtowania właściwości poliuretanu można dokonywać w bardzo szerokim zakresie, przez co staje się materiałem niezwykle uniwersalnym. Poliuretan powoli wypiera tradycyjne materiały. Szczególna wytrzymałość na rozciąganie, wydłużanie względne, rozdzieranie, oraz odporność na ściskanie i ścieranie, niejednokrotnie przewyższają właściwości gumy. Elementy wykonane z poliuretanu są zdecydowanie bardziej uniwersalne, dzięki czemu mogą być zastosowane praktycznie wszędzie, wydłużając kilkukrotnie ich trwałość.